Klikněte na obrázek a zjistíte kolik budete platit za povolenku.

 

Klikněte na logo MO a získáte spoustu informací z naší okresní organizace i místních skupin.

Informace z naší organizace

 

Konec přihlášek je 15.2.2016 !!

Rybářská soutěž
"Mistři Petrova cechu"


23.ročník soutěže o největší rybářské úlovky,
zdolané našimi rybáři ve všech vodách celého světa.
Zúčastnit se může každý člen MO ČRS okresu Litoměřice.
Stačí nejpozději do 15.2.2016,doručit vyplněnou přihlášku
(k dostání na prodejně nebo na www.cyklohobby.cz),
spolu s fotografií úlovku na adresu:
Cyklo & Hobby s.r.o., Okružní 3,412 01,Litoměřice,
nebo na e-mail adresu :cyklohobby@iol.cz.
Z fotografie musí být patrné,jak je ryba velká.
Rozhodujícím ukazatelem soutěže je hmotnost ryby.
Rybáři,kteří se umístí na prvních třech místech v každé kategorii,budou odměněni poukazem k odběru rybářského zboží v hodnotě 500.-,300.-,150.-,které věnuje obchodní spol. Cyklo & Hobby s.r.o..
1-11)kategorie: kapr obecný, candát obecný, okoun říční, amur bílý,
štika obecná,pstruh obecný potoční, pstruh duhový,
sumec obecný,parma obecná,úhoř říční,lín obecný.
12)kategorie Junior do 15 let-hodnotit se budou 3 nejúspěšnější
rybáři s datem narození  a později.
13)kategorie Extra-hodnotit se budou 3 nejzajímavější úlovky ryb,
které nejsou zařazeny do předešlých 12 kategorií .
14)kategorie Senior-hodnotit se budou 3 nejúspěšnější rybáři
s datem narození 1949 a dříve.
V soutěži se hodnotí v každé kategorii pouze 1 úlovek stejného rybáře.
-----------------------------------------------------------------------
P ř i h l á š k a
-------------------------------
Jméno,příjmení,adresa,rok narození rybáře:


Druh ulovené ryby: Váha,délka:

Datum ulovení,revír:

Doba zdolávání,nástraha,způsob lovu:

Jména dvou svědků:

 

Datum: Podpis:

 

 

Tady jsou ukázky přihlášených úlovků!